Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod a firemní zákazníky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod a firemní zákazníky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Dometa umístěného na webovém rozhraní www.dometa.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

PNM International s.r.o., se sídlem Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, IČ: 05060192, DIČ: CZ05060192, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66046

Kontaktní adresa: PNM International s.r.o., U1 - Průmyslový park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná - Nové Město

Telefonní číslo: (+420) 555 222 029

Kontaktní e-mail: eshop@dometa.cz

jako prodávajícím

1. Úvodní ustanovení

2. Objednávka a uzavření smlouvy

3. Dodací podmínky

4. Platební podmínky

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem. 

5. Odstoupení od smlouvy

6. Práva z vadného plnění

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2021